Jawornet.com

Jawornet częścią projektu w ramach Funduszy Unii Europejskiej KPO

Szanowni Państwo,

Informujemy o podpisaniu przez Jawornet Sp. z o.o. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  umowy na realizacje projektu w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nr projektu KPOD.05.02-IW.06-0081/23. Celem projektu jest budowa szybkiej sieci szerokopasmowego internetu na terenie województwa mazowieckiego w zakresie obszaru nr  5.14.27.a.

Projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności– działanie: Zwiększenie dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego.

Całkowita wartość projektu:

25 057 595 zł

Dofinansowanie z Funduszu:

13 596 608,71 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Priorytet:

Zwiększenie dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego

Działanie:

Zwiększenie dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego, wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie obszaru 5.14.27.a województwa mazowieckiego. Jego celem jest objęcie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego dostępem do szybkiego internetu. Projekt ma umożliwić jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałości rynku w zakresie dostępu do internetu.  Zasięgiem sieci zostanie objęte 1277 punktów adresowych z obszarów wykluczonych cyfrowo (z tzw. białych plam, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych), w tym 1319 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 102 przedsiębiorstw. Inwestycje własne obejmą 105 punktów adresowych, w tym 109 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 4 przedsiębiorstw. W obu przypadkach zostanie wybudowana sieć w technologii światłowodowej, z czego wnioskodawca nie wyklucza a priori wykorzystania w projekcie usług dostępu telekomunikacyjnego, w tym dzierżawy infrastruktury innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w szczególności w modelu długoterminowym (tzw. IRU), jeśli będzie to uzasadnione ekonomicznie i zapewni realizację wskaźników projektu. We wszystkich punktach adresowych sieci FERC dostępne będą usługi o przepustowości co najmniej 100/20 Mb/s (z czego należy zwrócić uwagę, że na obszarze 5.14.27.a nie występują tzw. punkty adresowe SED), co przyczyni się do zmniejszenia różnic w dostępie do szybkiego Internetu szerokopasmowego w poszczególnych rejonach Polski. Wykonana infrastruktura będzie zdolna (gotowa/skalowalna) do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s w zakresie pobierania danych.

Projekt realizowany jest na terenie Województwa Mazowieckiego, Powiat SIerpecki, Gminy Gozdowo, Mochowo w miejscowościach: ANTONIEWO, BRONOSZEWICE, CETLIN, CZACHOROWO, CZACHOWO, CZARNOMINEK, DZIĘGIELEWO, GŁUCHOWO, GNATY, GOLEJEWO, GNACIKI, GOZDOWO, KOLCZYN, KOLONIA RZYBYSZEWO, KOWALEWO PODBORNE, KOWALEWO-SKORUPKI, , KUNIEWO, KUROWO, KURÓWKO, LELICE, LISEWO DUŻE, LISEWO MAŁE, LISICE-FOLWARK, ŁYSAKOWO, MIODUSY, OSTROWY, RECZEWO, REMPIN, RĘKAWCZYN, ROGIENICE, ROGIENICZKI, KOZICE, WĘGRZYNOWO, ZAKRZEWKO, ZAKRZEWKO, ZBÓJNO, ADAMOWO, BENDORZYN, BOŻEWO, CHOCZEŃ, CIEŚLIN, DOBACZEWO, DOBRZENICE DUŻE, DOBRZENICE MAŁE, FLORENCJA, GOZDY, GRABÓWIEC, GRODNIA, KAPUŚNIKI, KOKOSZCZYN, LIGOWO, LIGÓWKO, ŁUKOSZYN, ŁUKOSZYNO-BIKI, MALANÓWKO, MOCHOWO, MOCHOWO-PARCELE, MYSZKI,
BOŻEWO NOWE, LISICE NOWE, MALANOWO NOWE, MOCHOWO NOWE, OBRĘB, OSIEK, ROKICIE, ROMATOWO, ,MALANOWO STARE SULKOWO-BARIANY, SULKOWO RZECZNE, ŚNIECHY, ZGLENICE-BUDY, ZGLENICE DUŻE, ZGLENICE MAŁE, ŻABIKI, ŻÓŁTOWO, ŻUKI, ŻURAWIN, ŻURAWINEK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *