Jawornet.com

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami

KONTAKT

  – Administratorem Twoich danych jest JaworNet Sp. z o.o., REGON 383364076, NIP 7761704416
  – W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@jawornet.com,

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – przedstawienia oferty handlowej,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z administracją wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@jawornet.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez JaworNet w ramach zawieranych z Tobą umów.